TAKAKO YOSHIKAWA

2021

takakoyoshikawa_figure41 takakoyoshikawa_dot01 takakoyoshikawa_dot05 takakoyoshikawa_dot06 takakoyoshikawa_colour23 takakoyoshikawa_other13